úterý 17. ledna 2012

Stádia studia


...aneb Už zítra.

Poučení ví, že zas bude následovat něco o zkouškách a podobně. Veškeré konání lidské má svá stádia a poločasy rozpadu. Existují tedy i určitá stádia studia, ve kterých se poučovaný a stále nenaučený student nachází. U každého pozorovaného exempláře jsou tato stádia jiná!

Třeba u druhu studentus flegmatikus se stádií vyskytuje jen velmi málo, respektive tři: 

 • Zkouškové? Kdy? Teď? Aha. (Zjištění situace a předstíraný údiv.)
 • Počítačové hry. Čtení oblíbených a především nepovinných knih. (Naprostá ignorace dříve zjištěného faktu. Toto stádium má různou dobu trvání. Záleží na míře flegmatikovy zatvrzelosti.)
 • Kafe. Četba skript. Splnění zkoušky. (Zde může dojít ke štěpení: 1) dočte a jde na zkoušku, kterou a) složí za b) nesloží. Ani v bodě b) se však exemplář neskládá k zemi. 2) nedočte a přesune si termín zkoušky 3)nedočte, ale termín nejde posunout, načež se jedinec ke zkoušce nedostaví )

My, hroutící se jedinci, máme ještě pořád naději, že studenstus flegmatikus vše jen předstírá a je na tom s nervama stejně špatně jako my.

Jediný jedinec druhu studentkus vločkus se projevuje zcela odlišně. (Několik prvních fází, kdy se začíná projevovat panika z blížícího se zkouškového vynechám. Též se nebudu věnovat stavům před zkouškami zcela jednoduchými.) 

Popíšu stav posledních dvou dnů před zkouškou z Teorie literatury II:

 • Střídá se hysterie a stavy naprostého otupení. Zcela výjimečně se objevuje nemístný optimismus. (Hysterii často provází pláč a potřeba někoho, kdo projeví účast. Stav otupení žádá jen přítomnost skript.
 • Střídá se horečná aktivita s dozdiblbým zíráním. (Vaření, pečení, kreslení, vycházky, psaní na blog, lechtání Jodida je střídáno s držením hlavy v dlaních a dlouhými žalostnými vzdechy.)


Bylo by dobré vám sdělit, že všechny výše i níže popsané aktivity naprosto vylučují jakoukoli formu sebevzdělávání, snad krom onoho okamžiku ráno, kdy jsem otevřela oči a recitovala Jodidovi všechny strukturalistické školy a jejich myšlenky. (Lepší než onehdy, když jsem si chtěla zopakovat morfologii a vypadl ze mne sinus a cosinus.)

 • Exemplář má většinou problémy se vstáváním. (Budík na osmou a o desáté z postele nejsou výjimkou.)
 • Stejně tak problematické je i ukládání se ke spánku. (Po předávkování se zeleným čajem jste sice aktivní, ale rozhodně se nedokážete soustředit na učení. Natož na spánek.)
 • Dochází ke ztrátě humoru a jakékoli schopnosti vyjadřovat se na odborné úrovni.
 • Velmi časté je mezidruhové mazání si depky, případně ověřování si vědomostí, které exemplář neovládá. (Většinou následuje ujištění, že je stejně neovládne. V tomto případě je facebook největším zlem všech dob.)

 • Horečné listování stohy skript a poznámek. (Provázené monologem: "To nestihnu, to vím, to neumím, to se nenaučím, to je blbost, to nestihnu, nestihnu, stihnu zítra.")
 • Pláč před spaním. (Uvolní se nahromaděná energie, vločka se vyčerpá a následně usíná.)
 • Ranní nechutenství, černý čaj a černý humor.
 • Naprostá odevzdanost. (Častá jsou rčení: "Druhý termín nikoho nezabil." "Opakování matka moudrosti.")
 • Rozesmávání spolužaček, bavení kolektivu před zkušební místností. (Zkušební místnost bývá často nazývána popravištěm, případně jinými vhodnými a dostatečně depresivními termíny.)
 • Třes rukou.


OKNO
Pak už jen červená nebo zelená.
(Barva políček v našem informačním systému.)3 komentáře:

 1. Nebudu raději popisovat zvláštní druh studentus kloboučkus (jižansky klóbrcus), abych nikoho nevystrašil...

  OdpovědětVymazat
 2. označuji se za mezičlánek v přechodu od studentus flegmatikus k studentus trémismus a přeji i studentkus vločkus úspěšné složení všeho co je na dosah ;-)

  OdpovědětVymazat
 3. Všichni studenti jsou nervózní. Jen někteří si to schovávají pro sebe (to kdyby náhodou někdy potřebovali dvě kila nervozity a ona nebyla k dostání).

  OdpovědětVymazat

V mezích slušnosti a když kritika, tak věcná, adresovaná, konkrétní a konstruktivní :-)